Polityka Prywatności

Co to jest RODO?

Od 25 maja 2018 roku zacznie obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., które wprowadza nowe zagadnienia z zakresu praw Klientów.

Administratorem Państwa danych osobowych

jest Dominika Grochowska prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Dominika Grochowska Fotografia z siedzibą w Toruniu (kod pocztowy 87-100) zarejestrowanej pod adresem ul. Turkusowa 22D NIP 9562331089 REGON 369166938. Możesz się kontaktować przez formularz kontaktowy dostępny na stronie www.dogrofotografia.pl

Cel zbierania danych i przetwarzanie

to przygotowanie oferty i możliwość kontaktu w ramach współpracy, a sposób przetwarzania to: skrzynka poczty elektronicznej oraz archiwum zapytań na stronie www.dogrofotografia.pl.

Prawa odnośnie danych osobowych

Podanie danych osobowych jest dobrowolne lecz niezbędne do realizacji wyżej wymienionych celów. Jak zawsze masz prawo dostępu do danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do zaprzestania przetwarzania

Profilowanie

Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały ani profilowaniu ani udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa.

-Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

Okres przechowywania danych

Dane osobowe będą przechowywane przez okres potrzebny do wykonania umowy po podjęciu współpracy.